Drodzy Kibice,

 

Już w najbliższy czwartek w przerwie meczu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu kibica.

Prosimy zabierzcie karty ze styczniowymi pieczątkami oraz odświeżcie sobie wiedzę o klubie – czekać będą Was pytania.

Wygra najszybszy.

 

                                                                

 

 

 

Regulamin Konkursu Kibica

 

 

 1. Organizatorami Konkursu Kibica są Baskteball Investments SA oraz Fundacja Aktywnie
  i Zdrowo zwani dalej Organizatorami.
 2. Konkurs odbywać się będzie w cyklach miesięcznych.
 3. Organizator zapewni na każdy pierwszy mecz Ekstraklasy/Euroligi karty kibica, dalej zwane Kartami, na których zbierane będą pieczątki Organizatora.
 4. Pieczątki na karcie będą przystawiane każdorazowo przed wejściem, w przerwie  meczu,
  w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu odbywać się będzie w przerwie pierwszego meczu w miesiącu
  (W przypadku miesiąca stycznia po zebraniu wszystkich pieczątek, rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas meczu  pierwszego w miesiącu lutym).
 6. Do wzięcia udziału w rozstrzygnięciu konkursu mogą przystąpić  jedynie osoby, które zebrały wszystkie pieczątki wg terminów meczów oznaczonych na Karcie przez Organizatorów.
 7. Zbieranie Kart odbywać się będzie przed pierwszym meczem w miesiącu, podsumowującym mecze miesiąca poprzedniego. Kibice, chcący wziąć udział w rozstrzygnięciu konkursu, zobowiązani będą do przybycia 15 min przed planowanym rozpoczęciem meczu i zgłoszeniem swojej obecności w wyznaczonego przez Organizatorów miejscu.
 8. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych na kartach danych osobowych : imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu
  wyłącznie do celów związanych z konkursem.
 9. Szczegóły dotyczące konkursów będą na bieżąco publikowane na facebooku.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Informacje o zmianach dostępne będą na stronie basketgdynia.pl oraz na stronie Basket Woman na facebooku.