W związku z chorobą, z którą Renee Montgomery borykała się od czasu jej powrotu z przerwy świątecznej, klub wyraził zgodę na wyjazd zawodniczki do domu w Stanach Zjednoczonych w celu dokończenia leczenia zaleconego przez lekarza klubowego. Trzymamy kciuki i liczymy na szybki przyjazd do Polski po powrocie do zdrowia i optymalnej formy