Spółka została odznaczona w trzech kategoriach – Dobra Firma, Dobry Pracodawca oraz EKO Firma, uzyskując tytuł Laureata w każdej z nich. Ocenione zostały ponadstandardowe działania związane z wdrażaniem zasad Odpowiedzialnego Biznesu w szerokim obszarze prowadzonej działalności, zarówno w strukturach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Nagroda – Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2021, świadczy o konsekwentnej i profesjonalnej realizacji przez Spółkę idei zrównoważonego rozwoju. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu coraz częściej integruje się z główną działalnością przedsiębiorstw.

Ostatnie badanie FOB – Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największa w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się zrównoważonym rozwojem, wskazuje na zdecydowany wzrost znaczenie CSR w polskich firmach (twierdzi tak: 9 na 10 menadżerów CSR) , gdzie coraz częściej widać integrację zasad szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności z działalnością biznesową.

Na wzrost mają wpływ m.in. regulacje i działania na szczeblu UE, które prawie połowa menadżerów wymienia jako czynnik determinujący popularyzację idei zrównoważonego rozwoju.

Unijne regulacje powodują, że ta  coraz częściej trafia na posiedzenia Zarządów i Rad Nadzorczych. Nie pod hasłem CSR ale pod skrótem ESG, za którym kryją się standardy i wskaźniki mierzące wpływ wywierany przez firmy na środowisko naturalne ( Environmental), na społeczeństwo (Social) i jej podejście do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego (Corporate Governance). Inwestorzy oceniając spółki, coraz częściej pytają już o kwestie ESG, zwłaszcza o zarządzanie ryzykiem klimatycznym.

Badania wskazują, że rola tematów środowiskowych i społecznych w polskim biznesie w ciągu najbliższych pięciu lat będzie rosła. Głównie dlatego, że zwiększy się znaczenie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej firm dla potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych.

Cieszący się rekordowymi wynikami Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w ramach zrównoważonego rozwoju dzieli się otrzymanym dobrem i wspiera lokalną społeczność. W myśli idei Działamy Globalnie- Wspieramy lokalnie, Port Gdynia inicjuje działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców w różnych grupach wiekowych.

Tradycją stało się, że Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w swoje urodziny przygotowuje prezent z myślą o najmłodszych. Z okazji 98. urodzin przekazano dwa nowe stanowiska do Centrum Nauki EXPERYMENT, którego założeniem jest wspieranie działań zmierzających do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, upowszechnianie polskiego dorobku technicznego oraz popularyzacja techniki oraz nowoczesnych technologii. Trzy symulatory Port Master ufundowane z okazji  Urodzin Portu Gdynia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki stanowiskom, zwiedzający mogą poznać pracę dyspozytora portu, nadzorującego i kierującego ruchem na jego terenie. Jest to wyrazem chęci przybliżenia młodzieży specyfiki działalności portu, zachęcenia ich do wybierania szkół i uczelni o profilu morskim w celu kształcenia wykwalifikowanej kadry oraz ekspertów  branży morskiej.

Port Gdynia jest inicjatorem akcji #dzielmysiędobrem, której ideą jest zaangażowanie firm we wsparcie lokalnej społeczności w szczególnie wyjątkowym czasie, jakim jest pandemia.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przekazał do szpitali w Gdyni respiratory oraz laboratoria do wykrywania wirusa SARS-Cov-2, co zainspirowało inne lokalne firmy do dołączenia do kampanii #dzielmysiedobrem. Do grona partnerów akcji należą: Invest Komfort S.A., Torus, Porta KMI Poland, Corleonis Sp. Z o.o. S.K.A., Korporacja Budowlana Doraco Sp. Z o.o. , Cemet, Grupa Kapitałowa Hass Holding( w skład której wchodzą między innymi spółki: Korporacja Budowlana Doraco, Doraco Nieruchomości, i Euroafrica Services Oddział w Polsce), Polska The Times – Dziennik Bałtycki, a w ostatnim czasie dołączyła również Grupa Lotos.

Nie zapomniano o najbardziej zasłużonych dla historii Polski członkach lokalnej społeczności. Otoczone opieką zostały osoby starsze ze stowarzyszenia Światowego Związku Armii Krajowej, z którymi ZMPG S.A. współpracuje od lat, wspierając działania statutowe, jak i uczestników Powstania Warszawskiego mieszkających w Gdyni. Dostarczane były niezbędne artykuły i zakupy osobom, które wpisywały się w grupę podwyższonego ryzyka zachorowaniem i ciężkim przebiegiem COVID -19, co uniemożliwiało samodzielne wyjście z domu.  Do akcji dołączyło wiele innych firm i organizacji, dzięki czemu inicjatywa stale się  rozrasta i może być kontynuowana również w roku 2021.

Port Gdynia aktywnie wspiera gdyńską kobiecą koszykówkę i z roku na rok poprzeczkę podnosi coraz wyżej. Inwestycja w rozwój sportowy i propagowanie aktywnego stylu życia widać w wynikach takich lokalnych klubów jak: VBW Arka Gdynia czy Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki. Przy zaangażowaniu Portu, klub VBW Arka Gdynia na przestrzeni lat zdobyły: 12 tytułów Mistrza Polski, 8 Pucharów Polski oraz dwa wicemistrzostwa Euroligi. To dzięki konsekwentnie rozwijanej współpracy klubom udało się zbudować piramidę szkoleniową, która pozwala znajdować i rozwijać koszykarskie talenty z trójmiasta i okolic.

Podczas pandemii komputery stały się nieodłączną częścią naszego życia w czasie kwarantanny domowej ze względu na wymóg korzystania z nauczania online. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. postanowił przekazać kolejne 79 zestawów komputerów do użytkowania przez Miejskie Ośrodki Opieki Społecznej na terenie województwa pomorskiego, aby dzieci mogły uczęszczać na zajęcia online i kontynuować naukę pomimo panujących warunków.

Idea green port jest niezwykle ważna w strategii rozwoju Portu Gdynia.

W Porcie Gdynia od lat stosowane są proekologiczne technologie zgodne z unijnymi standardami w ramach idei green port, które przyczyniają się do maksymalizacji jakości oraz wydajności – wszystko w celu zrównoważonego rozwoju.

Bunkrowanie LNG: proces bunkrowania paliwem LNG jednostek pływających w Porcie Gdynia, który został wdrożony i jest realizowany przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych produktów spalania paliw w porównaniu do tradycyjnego paliwa używanego w żegludze. Dzięki LNG w porównaniu do paliwa Heavy Fuel Oil (HVO) uzyskujemy następujące wyniki: redukcja CO2 o 25%, redukcja tlenków Siarki SO2 o blisko 100%, redukcja tlenków azotu NOx o około 90%, redukcja cząstek stałych o około 99%.

Stacje ładowania na słupach oświetleniowych Energi: te innowacyjne rozwiązanie pozwoli ładować auta elektryczne, hulajnogi czy rowery ze stacji zainstalowanej bezpośrednio na słupie oświetleniowym.

System yetiSense: specjalistyczne czujniki zainstalowane w Porcie Gdynia w ramach kompleksowego systemu, które przez całą dobę monitorują jakość powietrza, szczególnie poziom emisji pyłu węglowego powstającego w wyniku prowadzonych przeładunków.

Publiczny Terminal Promowy: lokalizacja nowego terminalu promowego w bliskiej odległości do wejścia/wyjścia z portu, zdecydowanie skróci czas płynięcia i nawigowania jednostek w porcie, a co za tym pozytywnie wpłynie na środowisko z uwagi na zdecydowanie mniejsze zużycie paliwa. Przy realizacji inwestycji w ramach zrównoważonego rozwoju od 2021 r. możliwe będzie zasilania statków w czasie postoju z lądu co spowoduje całkowitą redukcję spalin.

GBAS-RTK: umożliwia wyznaczanie pozycji statków z dokładnością do kilku milimetrów, manewrowanie statkiem odbywa się płynniej, piloci zdecydowanie rzadziej wykonują gwałtowne ruchy manetką co znacząco zmniejsza zużycie paliwa stosowanego do napędzania statków.

Elektryfikacja: usprawni funkcjonowanie transportu Intermodalnego Terminalu Kontenerowego od strony lądu eliminując zanieczyszczenie atmosfery. W efekcie nie będzie konieczności zmiany obsługi trakcji z elektrycznej na spalinową, a sterowanie ruchem zostanie zautomatyzowane, co spowoduje zmniejszenie emisji spalin.